„Dobrá práca“, „Ak si ma prajete“ a „Adamas“ Pokračujte v tesnom hodnotení napriek prepadom v celej rade

 „Dobrá práca“, „Ak si ma prajete“ a „Adamas“ Pokračujte v tesnom hodnotení napriek prepadom v celej rade

Súťaž zostáva tvrdá pre drámy od stredy do štvrtku!

Podľa Nielsen Korea, 14. septembra vysielanie TVN „Adamas“ získalo priemerný celoštátny rating 2,869 percenta. Toto je podobné ako v predchádzajúcej epizóde záznam 2,958 percenta a dráma zostala na prvom mieste v noci zo stredy na štvrtok.

ENA Dobrá práca “ dosiahol priemerný celoštátny rating 2,150 percenta, čo tiež znamená malý pokles oproti skóre predchádzajúcej epizódy 2,3 percenta.

KBS2 Ak si ma prajete “ zaznamenala priemerný celoštátny rating 2,0 percenta, podobne ako hodnotenie predchádzajúcej epizódy o 2,5 percenta.

Sledujte „Dobrá práca“ na Viki tu:

Sledovať teraz

Prečítajte si tiež „Ak si ma prajete“ nižšie:

Sledovať teraz

Zdroj ( 1 )