Highlight's Lee Gikwang oznamuje plány na zaradenie do armády

 Highlight's Lee Gikwang oznamuje plány na zaradenie do armády

Lee Gikwang je ďalším členom Highlight, ktorý narukoval do armády.

Dňa 21. decembra zverejnila policajná agentúra v južnom okrese Gyeonggi zoznam úspešných kandidátov na ich 363. nábor odvedených policajtov a na zozname bolo aj meno Lee Gikwang. Jeho agentúra Around Us Entertainment uviedla: „Lee Gikwang urobil skúšku na branného policajta a úspešne ju zložil.

Lee Gikwang je druhým členom Highlight, ktorý bol prijatý ako branný policajt po Yang Yoseob, ktorý bude narukovať 24. januára. Konkrétne dátumy zaradenia Lee Gikwanga majú byť potvrdené približne v polovici januára. Predtým sa zúčastnil na 362. nábor so Sonom Dongwoonom, ale obaja boli odmietnutí.

Yoon Doojoon narukoval v auguste tohto roku a Yang Yoseob aj Lee Gikwang sa prihlásia v prvej polovici roku 2019. Zostávajúci členovia Highlight Yong Junhyung a Son Dongwoon sa chystajú nasledovať príklad, aj keď zatiaľ neboli urobené žiadne oficiálne vyhlásenia o ich plánoch.

Zostaňte naladení na ďalšie aktualizácie!

zdroj ( 1 ) ( dva )