Ji Suk Jin si dá dočasnú pauzu od „bežiaceho muža“

 Ji Suk Jin si dá dočasnú pauzu od „bežiaceho muža“

Ji Suk Jin bude mať dočasnú prestávku od “ Bežiaci muž “ kvôli zdravotným problémom.

18. decembra agentúra ESteem Entertainment Ji Suk Jin povedala: „Po nedávnej zdravotnej prehliadke sa Ji Suk Jin rozhodol dať si dočasnú prestávku v SBS ‚Running Man‘ v súlade s názorom [lekára], že potrebuje liečbu. Urobí si krátku prestávku, aby sa uzdravil a urobí všetko pre to, aby čo najskôr pozdravil divákov v zdraví. Ďakujem, že vždy preukazujete podporu a lásku Ji Suk Jinovi.'

Ji Suk Jin sa od roku 2010 objavuje ako pravidelný člen seriálu „Running Man“.

Prajem Ji Suk Jinovi skoré uzdravenie!

Sledujte „Running Man“ na Viki:

Sledovať teraz

zdroj ( 1 )