Lee Jong Suk narukoval ako pracovník verejnej služby

 Lee Jong Suk narukoval ako pracovník verejnej služby

Lee Jong Suk je ďalším aktérom, ktorý začne svoju povinnú službu.

8. marca narukoval na neznámy okresný úrad, aby začal svoju služby . Keďže ako 16-ročný utrpel pri dopravnej nehode pretrhnutie ACL (predného skríženého väzu), bol uznaný za nespôsobilého na službu vojaka v aktívnej službe a slúži ako pracovník verejnej služby.

Miesto nástupu Lee Jong Suka nebolo odhalené, ale stále sa zhromaždilo veľa reportérov a fanúšikov. V dôsledku toho podpisoval svoje úradné dokumenty v podzemnom parkovisku namiesto kancelárie.

Jeho agentúra uviedla: „Skutočné miesto služby Lee Jong Suka nie je tento okresný úrad, ale iná pridružená organizácia,“ a vysvetlil: „Bol na ceste do okresného úradu, aby predložil potrebné dokumenty, a keďže tam bolo veľa ľudí vrátane reportérov , okresný úrad prejavil ohľaduplnosť. Keďže musel len podpisovať dokumenty, okresný úrad sa postaral o to, aby nevznikol rozruch.“

Agentúra dodala: 'Po podpise odišiel na svoje servisné miesto.'

Lee Jong Suk začne slúžiť ako pracovník vo verejnej službe predtým, ako vstúpi do výcvikového strediska a dostane sa aj základného vojenského výcviku.

Zo služby by mal byť uvoľnený 2. januára 2021.

Zdroj ( 1 ) ( dva )